پیدا

برگزاری نشست هماهنگی ستاد اربعین در کربلای معلی

درخواست حذف اطلاعات

برگزاری نشست هماهنگی ستاد اربعین در کربلای معلی
نشست هماهنگی ستاد اربعین با حضور سفیر و رایزن فرهنگی کشورمان در کربلای معلی برگزار و آ ین اقدامات خود را در این خصوص تشریح د. http://www.atabatnews.ir/shownews.php?idnews=9423