پیدا

سه شهید حمله تروریستی اهواز در یک قاب

درخواست حذف اطلاعات

ع | سه شهید حمله تروریستی اهواز در یک قاب در تصویر زیر: * شهید سرهنگ امید فرخی زنگنه (نفر اول سمت راست)، * شهید علی کمایی (نفر وسط در حال حرکت دادن ویلچر) * جانباز شهید حاج حسین منجزی (نفر سمت چپ) لحظاتی پیش از شهادت در رژه نیروهای مسلح اهواز را می بینید. شهید سرهنگ امید فرخی زنگنه ، شهید علی کمایی و شهید حاج حسین منجزی در رژه اهواز