پیدا

شهیدی که هفته گذشته زیر تابوت بود

درخواست حذف اطلاعات

ع / شهیدی که هفته گذشته زیر تابوت بود شهید حسین ولایتی از ی حمله تروریستی اهواز که هفته گذشته تابوت ی گمنام را بر دوش گرفته بود، به قافله پیوست.