پیدا

به چه جرمی کشته شدند

درخواست حذف اطلاعات

image result for ‫شهادت حسین‬‎ بِأی ذنبٍ قُتلت حسین(ع) و خانواده اش حسین (ع) و یارانش به چه جرمی کشته شدند؟